Formare profesionala
Noutati
O noua strategie de dezvoltare

Public Research a finalizat STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018 - 2023, GAL SECTOR 3 - Faur-Republica/23 August.

Mai multe stiri din arhiva >>>
CURSURI 2017

Grila cursurilor de perfectionare pentru 2017 este disponibila aici. 

Organizarea programelor de formare, standardele de calitate și nivelul de pregătire al formatorilor, vor respecta cerințele impuse de metodologia ANFP utilizată în anii precedenți.

În perioada 2011-2016, Public Research a fost partener al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru activitatea de formare, timp în care, potrivit adresei ANFP 9257/10.02.2017, a derulat 174 de programe de perfecțioanre, pentru 3109 cursanți.

Mai multe stiri din arhiva >>>
SALARIZAREA IN ENTITATILE PUBLICE

Având în vedere existența unor diferențe de salarizare între funcții identice din instituții similare, ne-am propus să organizăm o serie de cursuri cu titlul NOI ABORDĂRI PRIVIND SALARIZAREA ÎN ENTITĂȚILE PUBLICE prin care prezentăm modalitățile de obținere a măririlor salariale în unele instituții (cazuri existente) și intrumentele prin care se poate ajunge la o uniformizare a acestora.  

Cursul are în vedere Decizia 23/2016 a Înaltei Curți de Justiție și Casație și Decizia 794/2016 a Curții Constituționale privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Invitatia este disponibila aici!

Mai multe stiri din arhiva
Primavara frumoasa!

Mai multe stiri din arhiva >>>
Program finalizat

Public Research a finalizat sesiunile de diseminare pentru 470 de persoane din cadrul sistemului national de protectie a mediului, in cadrul proiectului  Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului - SIPEVAL.

Mai multe stiri din arhiva >>>
Sesiuni de formare in domeniul sistemului de control intern/managerial

Public Research a încheiat, în luna aprilie a acestui an, 14 sesiuni de formare profesională în domeniul sistemului de control intern/managerial, în cadrul cărora au fost instruiți 280 de participanți (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și structuri subordonate). Cele 14 sesiuni fac parte din proiectul ”Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ruale și a structurilor subordonate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Mai multe stiri din arhiva
Acreditare servicii de informare, consiliere si mediere

Public Research este, începând din luna mai a acestui an, furnizor de servicii acreditate de AMOFM.

Detalii, aici

 

Mai multe stiri din arhiva

Formare specializata pentru administratia publica

Public Research  vine in intampinarea nevoilor de formare continua din institutiile publice prin organizarea de programe  dezvoltate in functie de nevoile specifice ale fiecarui potential beneficiar. Programele dezvoltate la cerere au caracter de unicat, fiind special elaborate pentru fiecare institutie. Programele de formare continua organizate se adreseaza functionarilor publici si personalului contractual precum si altor persoane interesate.

Public Research este partener al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru activitatea de formare, prin contractul de asociere ANFP-DCCREPP nr.33/29.03.2011. De asemenea, sunt organizate programe de formare in parteneriat cu asociatia Partener APL si Intelinvest Consulting.

Domenii de formare:

*Management public

*Legislatie si reforma

*Comunicare publica

*Resurse umane

*Resurse publice

*Proiecte si finantari

*Dezvoltare personala

*Tehnologia informatiei

*Limbi straine

Formare profesionala si perfectionare in administratie publica

Formare profesionala si perfectionare in administratie publica
Formare profesionala si perfectionare in administratie publica
Formare profesionala si perfectionare in administratie publica
Formare profesionala si perfectionare in administratie publica
Modul Dezvoltare durabila si Egalitate de sanse

Tematici de formare profesionala si perfectionare

Achizitiile publice in cadrul proiectelor finantate din fonduri structurale 

Comunicarea interna in institutiile publice

Drept si legislatie in administratia publica

Elaborarea procedurilor de sistem si operationale in entitatile publice

Elaborarea strategiilor de dezvoltare a institutiilor publice

Elaborarea strategiilor de relaţii publice ale instituţiilor publice

Gestionarea documentelor unei institutii publice

Implementarea proiectelor finantate din fonduri structurale

Management financiar in institutiile publice

Management si  reforma in  administratia publica

Managementul functiei publice

Managementul informarii si documentarii in administratia publica

Managementul organizaţiilor publice

Managementul schimbarii in organizatiile publice

Managementul serviciilor publice

Marketing public

Noi tehnologii pentru cresterea performantelor sectorului public

Noutati in domeniul achizitiilor publice

Performanta in sectorul public

Practici în atragerea resurselor financiare nerambursabile prin proiecte

Procedură administrativă şi bună guvernare

Protectia si gestionarea informaţiilor clasificate

Protocol, corespondenta, asistenta manageriala in sectorul public

Relaţiile  cu  publicul  în  administraţia publică

Scrierea propunerilor de finanţare pentru accesarea instrumentelor structural

Sistemul administrativ romanesc

Tehnologia informaţiei în administraţia publică (e-administraţie)