Formare profesionala
Noutati
Cursuri pentru Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Public Research, în asociere cu PMI Consulting și Bocasoft, a finalizat pentru ANFP contractul de servicii  “Instruire pentru structurile din cadrul sistemului de coordonare, gestionare şi control al FESI în România, pe tematici prioritare pentru dezvoltarea capacităţii manageriale pentru sistemul de coordonare, gestionare și control al FESI" cod 3.1.028

Mai multe stiri din arhiva
Asistenta tehnica finalizata

 

Public Research a finalizat contractul privind servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020”, beneficiar Secretariatul General al Guvernului.

 

Mai multe stiri din arhiva >>>
PALG-Planul Anual de Lucru al Guvernului

Public Research participă la realizarea metodologiei privind PALG în cadrul proiectului „Operaționalizarea unui sistem de management pentru implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG)” - SIPOCA 26

Mai multe stiri din arhiva >>>
O noua strategie de dezvoltare

Public Research a finalizat STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018 - 2023, GAL SECTOR 3 - Faur-Republica/23 August.

Mai multe stiri din arhiva >>>
Program finalizat

Public Research a finalizat sesiunile de diseminare pentru 470 de persoane din cadrul sistemului national de protectie a mediului, in cadrul proiectului  Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului - SIPEVAL.

Mai multe stiri din arhiva >>>
Acreditare servicii de informare, consiliere si mediere

Public Research este, începând din luna mai a acestui an, furnizor de servicii acreditate de AMOFM.

Detalii, aici

 

Mai multe stiri din arhiva

Arhiva de stiri

Sesiuni de formare in domeniul sistemului de control intern/managerial

Public Research a realizat 14 sesiuni de formare profesională în domeniul sistemului de control intern/managerial, în cadrul cărora au fost instruiți 280 de participanți (Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și structuri subordonate). Cele 14 sesiuni fac parte din proiectul ”Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ruale și a structurilor subordonate”, proiect cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative.

Cursuri propuse Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru vara anului 2015

Public Research a propus Agenției Naționale a Funcționarilor Publici grila de cursuri pentru perioada iunie - septembrie 2015. Mai multe detalii, precum și fișa de încriere, gãsiți aici. 

 

Dezbatere publica privind Strategia de dezvoltare a Municipiului Slobozia

 

 

Acreditare servicii de informare, consiliere si mediere

Public Research va furniza, începând din data de 14 mai 2014, servicii de informare, consiliere şi de mediere a muncii, fiind autorizată de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă. 

 

CURS FORMARE MEDIATORI

S.C. Public RESEARCH a organizat în parteneriat cu.S.C. ALMARO Training S.R.L . “Cursul de formare mediatori” (84 ore),  în perioada 04 – 10 noiembrie 2013, respectiv 02 – 08 decembrie 2013, la Bucureşti, Hotel Yesterday.

Cursul de formare iniţială a mediatorilor este avizat de Consiliul de Mediere prin Hot. nr. 2668/2011 în conformitate cu dispoziţile Legii nr. 192/2006 actualizată, privind medierea şi organizarea profesiei de mediator şi a Standardului de formare a mediatorului. Acest curs este acreditat şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naționale prin Autorizaţia de Furnizor de Formare Profesională a Adulţilor seria B, nr. 0004938 / 2011.

Participanţi (grup ţintă): cursul se adresează persoanelor cu studii superioare care doresc să se autorizeze în profesia de MEDIATOR, sau a celor care urmăresc dezvoltarea personală.

Egalitate de sanse si Dezvoltare durabila

In perioada martie-iunie 2013 s-au desfasurat modulele de curs Egalitate de sanse si Dezvoltare durabila in cadrul proiectului Investim in  resursa umana pentru performanta, calitate si bunastare – Program de formare profesionala, PODCA, SMIS 21987.

Nou contract de consultanta finalizat

Public Research a finalizat cu succes un nou contract de consultanta privind elaborarea politicilor contabile si sistemul de proceduri operationale si de sistem. 

Proiect "SEE TECH FOOD"

Public Research participa la realizarea activitatilor de formare derulate de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale in cadrul proiectului SEE TECH FOOD. Seminariile de formare au loc in judetele Prahova, Sibiu, Brasov, Arad, Maramures, Iasi, Constanta, Olt, Arges.

Operator de date cu caracter personal

Public Research este operator de date cu caracter personal, avand  nr. 21846 in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, scopul "educatie si cultura".

Consultanta in management de proiect

Public Research a finalizat contractual privind SERVICII DE MANAGEMENTpentru PROIECTUL Optimizarea  şi reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia” Cod SMIS  11326. Proiectul are drept scop imbunatatirea structurală şi de proces a calităţii şi eficienţei  managementului serviciilor publice ale Primariei Slobozia cu accent pus pe descentralizarea serviciilor oferite.

Noi activitati de formare

Luni 5 martie, au demarat activitatile de formare din cadrul proiectului  „Eficientizareaorganizaţională a Consiliului Local al Oraşului Găeşti prin instruire, gestiunea portofoliilor personalului şi schimb de bune practici de conducere”, COD SMIS  NR.19742, Programul Operational Dezvoltarea Capacitătii Administrative .

Noutati in domeniul fiscal

HG 50/2012

(1) Scutirea prevazuta la art. 141 alin. lit. f) din Codul fiscal (de la plata TVA) pentru formarea profesionala a adultilor se aplica de persoanele autorizate in acest scop conform Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de persoanele autorizate pentru formarea profesionala a personalului aeronautic civil navigant prevazut de Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila din Romania, cu modificarile ulterioare,precum si de Agentia Nationala a Functionarilor Publici pentru activitatea de perfectionare profesionala. Sunt de asemenea scutite serviciile de formare profesionala prestate de furnizorii de formare profesionala in baza contractelor de parteneriat incheiate cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in baza art. 23 din Hotararea Guvernului nr. 1.066/2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesionala a functionarilor publici.“

Ministerul Sănătăţii este beneficiarul unui Contract de Finanţare pentru proiectul “Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate“, prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Adimistrative”, axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare”, domeniul major de intervenţie 2.1. „Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor.

În cadrul proiectului vor fi instruite:

          1300 persoane cu funcţii de conducere din spitale descentralizate (în medie 3 persoane/spital: manager general/ director medical/ şefi secţie/ persoane cu atribuţii în domeniul managementului spitalicesc, director/ sef serviciu economic, administrativ)

          1260 persoane din cadrul Consiliilor Judeţene/ locale, cu atribuţii în domeniul sănătăţii

          630 persoane din cadrul structurilor locale descentralizate din domeniul sănătăţii

          630 persoane din cadrul structurilor locale descentralizate din domeniul sănătăţii

Noutati in managementul financiar din institutiile publice

Noutati legislative si consiliere pe probleme punctuale în managementul financiar din institutiile publice

P
ublic Research şi Partener APL organizează în perioada 18-20 ianuarie 2012, la Hotelul Lev Or, str. Occidentului, nr 25, Sector 1 Bucureşti, cursul: ,,Noutăţi legislative şi  consiliere  pe probleme punctuale în managementul financiar din instituţiile publice. Activităţi financiar-contabile în evidenţele activităţilor instituţiilor publice. Închiderea exerciţiului financiar anual. Criza financiară şi insolvenţa uat-urilor“

Cursul se axează pe noutăţile legislative şi  consiliere pe probleme punctuale cu aplicaţii practice şi este susţinut de formatori cu o vastă experienţă în domeniu. Metodele de formare sunt moderne, accentul fiind pus pe interactivitate şi pe aspectele practice (lucru în echipe, simulări etc.).

Pentru detalii click aici (format .doc).

Activitati de consultanta finalizate

Public Research a finalizat activitatile de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru proiectul Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanţă în sectorul serviciilor comunitare de utilităţi publice”, cod SMIS 2903 

O noua strategie de dezvoltare

Public Research realizeaza strategia de dezvoltare a orasului Popesti Leordeni. In acest scop, s-a propus infiintarea a trei Grupuri consultative (GC), formate din locuitori ai orasului, care sa sprijine procesul de elaborare a strategiei.

Domeniile de activitate ale grupurilor consultative sunt urmatoarele:

  • GC1 – Economie locala
  • GC2 – Mediu si amenajarea teritoriului
  • GC3 – Dezvoltare sociala, educatie, cultura, tineret si sport

Integrarea europeana a functionarilor din administratia publica

Integrarea europeana a functionarilor din administratia publica prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect

250 de functionari publici si personal contractual din cadrul primariilor si consiliilor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor din judetul Arges, din cadrul Consiliului Judetean Arges si din Institutia Prefectului - Judetul Arges urmeaza cursuri de management de proiect si limba engleza.

Acestea sunt finantate prin proiectul „Integrarea europeana a functionarilor din administratia publica prin dezvoltarea abilitatilor de management de proiect”.

Formarea este realizata de catre Public Research.

Program de perfectionare finalizat

In perioada 5-11 noiembrie s-a desfasurat programul de perfectionare "Comunicarea in institutiile publice", organizat de Public Research in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici.

Aplicarea OMFP 946/2005

In 2013, Public Research a realizat activitati de consultanta privind aplicarea OMFP 946/2005 pentru 12 entitati publice ce activeaza in domeniul alimentarii cu apa, transportului in comun si administrarii domeniului public.