Despre noi
Noutati
Asistenta tehnica finalizata

 

Public Research a finalizat contractul privind servicii de asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii CNCISCAP de a coordona implementarea Strategiei pentru Consolidarea Administraţiei Publice 2014-2020”, beneficiar Secretariatul General al Guvernului.

 

Mai multe stiri din arhiva >>>
PALG-Planul Anual de Lucru al Guvernului

Public Research participă la realizarea metodologiei privind PALG în cadrul proiectului „Operaționalizarea unui sistem de management pentru implementarea Planului Anual de Lucru al Guvernului (PALG)” - SIPOCA 26

Mai multe stiri din arhiva >>>
O noua strategie de dezvoltare

Public Research a finalizat STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2018 - 2023, GAL SECTOR 3 - Faur-Republica/23 August.

Mai multe stiri din arhiva >>>
Program finalizat

Public Research a finalizat sesiunile de diseminare pentru 470 de persoane din cadrul sistemului national de protectie a mediului, in cadrul proiectului  Standarde şi indicatori de performanţă pentru evaluarea capacităţii instituţionale în sistemul naţional de protecţie a mediului - SIPEVAL.

Mai multe stiri din arhiva >>>
Acreditare servicii de informare, consiliere si mediere

Public Research este, începând din luna mai a acestui an, furnizor de servicii acreditate de AMOFM.

Detalii, aici

 

Mai multe stiri din arhiva

Public Research realizeaza studii, analize, consultanta si formare si este certificata ISO 9001.Public Research este o societate comerciala certificata ISO 9001, infiintata in anul 2009, avand ca obiect principal de activitate realizarea de studii, analize, consultanta si formare specializata pentru institutiile publice din Romania.

Misiunea noastra o reprezinta cresterea performantelor institutiilor publice, dar si sporirea nivelului de educatie administrativa a celor ce vin in contact cu aceste institutii. Astfel, se pot crea premisele unei mai  bune functionari a institutiilor publice si unei relationari adecvate intre reprezentantii acestora si cetateni. Acestia din urma, la randul lor, trebuie sa inteleaga modul de functionare, regulile si constrangerile sistemului administrativ. 

In cei șase ani de existenta, am participat la realizarea unor proiecte finantate din instrumente structurale privind dezvoltarea institutionala si formare a personalului din institutii publice:

Dezvoltarea capacității instituționale a autorităților administrației publice locale (comune) și a asociației acestora (ACoR) în vederea susținerii dezvoltării durabile a spațiului rural, PODCA, SMIS 2728 

Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice, PODCA, SMIS 2903

Aplicarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate, PODCA, SMIS 11056, Ministerul Sănătății

Optimizarea și reducerea timpilor de livrare a serviciilor publice prin utilizarea instrumentelor moderne de control managerial în cadrul Primăriei Slobozia, PODCA, SMIS 11326 

REABILITARE ȘI DOTARE AMBULATORIU SPITAL ORĂȘENESC NEHOIU, JUDEȚUL  BUZĂU – POR

Îmbunătățirea procesului de luare a deciziei în Comuna Filipeștii de Pădure prin planificare și management strategic, PODCA, SMIS 12876

Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor în Comuna Jariștea prin dezvoltare și planificare strategică, PODCA, SMIS  12875,

Instrumente și acțiuni specifice pentru implementarea Strategiei de dezvoltare lcoală a comunei Gorgota, PODCA, SMIS 12293,

Eficientizarea organizațională a  Consiliului Local al Orașului Găești prin instruire, gestiunea portofoliilor personalului și schimb de bune practici de conducere, PODCA, SMIS  19742,

Integrarea europeana a funcționarilor din administrația publică locală prin dezvoltarea abilităților de management de proiect, PODCA, SMIS 15284,

Afumați, istorie și contemporaneitate, POR, SMIS 28094

Calificare și recalificare pentru 185 de angajati, POSDRU 76/2.3/A/67872

„Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administrației publice pentru sprijinirea dezvoltării societății informaționale” , ANFP, cod SMIS 4376, POSCCE

„ANALIZĂ INDEPENDENTĂ PRIVIND EFICIENȚA SISTEMULUI JUDICIAR”, Ministerul Justitiei, PODCA

Investim in  resursa umana pentru performanta, calitate si bunastare – Program de formare profesionala pentru angajatii Primariei Sectorului 6, PODCA, SMIS 21987

Analize tehnice si expertize în cadrul proiectului Valorificarea deseurilor din constructii si demolari din judetul Buzau” finantat prin LIFE+ Environment Policy and Governance 2010

Instruire în vederea prevenirii situațiilor de incompatibilitate, conflicte de interese, nereguli și fraudă, în cadrul instituțiilor care gestionează Instrumente Structurale, Ministerul Fondurilor Europene, Programul Operațional Asistență Tehnică 

Sistem pilot de gestiune a îmbunătățirilor funciare din regiunea transfrontalieră România – Bulgaria, Programul transfrontalier România-Bulgaria

ROST–Rute de ocupare de la sat la oraș!, POSDRU/135/5.2/S/131038

Implementarea portalului N-LEX, SMIS 32913, Ministerul Justiției, PODCA

Implementarea Sistemului Managerial Intern la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Ruale și a structurilor subordonate, PODCA


Activitatea noastra a fost orientata pe urmatoarele directii:

 

 


1. Analize ale nevoilor de formare pentru functionari publici si personal contractual

Public Research a realizat astfel de analize pentru 1650 de persoane. Instituţii beneficiare: o agenţie, 9 primării, 2 societăţi comerciale

2. Programe de perfectionare dezvoltate in functie de nevoile specifice ale fiecarei institutii

Peste 8000 de angajati din institutii publice au participat la cursurile organizate de Public Research.

3. Consultanta in domeniul achizitiilor publice

Institutii centrale si mai multe primarii au beneficiat de expertiza noastra: Ministerul Afacerilor Interne si 7 primării.

4. Cercetari sociologice

Beneficiarii acestor cercetari au fost Ministerul Afacerilor Interne si 12 primării.

5. Strategii de dezvoltare la nivel national si local

Am participat la elaborarea unei strategii la nivel national si am coordonat realizarea mai multor strategii la nivel local. Institutii beneficiare: Ministerul Afacerilor Interne, UEFISCDI si15 primării.

6. Elaborare documente de organizare interna si proceduri de lucru

11 primarii au solicitat elaborarea setului de proceduri operationale si de sistem pentru apllicarea OMFP 946/2005.

7. Management de proiect si elaborare documentatii de finantare

Fiind convinsi ca fondurile structurale reprezinta acum principala sursa de finantare a dezvoltarii, in cei cinci ani de existenta am participat la implementarea a 13 proiecte (PODCA, POSDRU).